Tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty cổ phần gương kính Thủ Đô Glass Chi nhánh Đà Lạt Lâm Đồng tuyển dụng nhân sự

Công ty Thủ Đô Glass – Chi nhánh Đà Lạt Lâm Đồng tuyển dụng nhân sự

Công ty Thủ Đô Glass – Chi nhánh Đà Lạt Lâm Đồng tuyển dụng nhân sự Hiện nay, chi nhánh TP Đà Lạt, Lâm Đồng của công ty Cổ phần Thủ Đô Glass đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự các vị trí: Ví ...
Xưởng gương kính Thủ Đô Glass tuyển dụng nhân sự cắt mài gương kính tại Hà Nội

TUYỂN THỢ CẮT KÍNH VÀ THỢ PHỤ CẮT KÍNH TẠI HÀ NỘI

THỦ ĐÔ GLASS - NHÀ MÁY GƯƠNG KÍNH THỦ ĐÔ ĐANG CÓ NHU CẦU TUYỂN THỢ CẮT KÍNH VÀ THỢ PHỤ CẮT KÍNH TẠI HÀ NỘI. Số lượng cần tuyển: 5 thợ cứng cắt kính; 5 thợ phụ cắt kính Yêu cầu: Tinh thần trách ...
Liên Hệ: 0916.389.892
Phản Ánh: 091.817.8386