Báo giá kính cường lực, thi công cửa kính cường lực

THỦ ĐÔ GLASS – GƯƠNG KÍNH THỦ ĐÔ chuyên gia công, thi công lắp đặt Cửa kính cường lực theo mọi yêu cầu của khách hàng tại Hà Nội.

Giá kính cường lực Thủ Đô cập nhật mới nhất 2022

Dưới đây là bảng Giá kính cường lực Thủ Đô Glass cập nhật mới nhất năm 2022. Để biết thêm chi tiết về giá kính cường lực, khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài hỗ trợ khách hàng nhé.

 • Giá kính cường lực 5mm : 500,000 VNĐ / 1m2
 • Giá kính cường lực 8mm : 550,000 VNĐ / 1m2
 • Giá kính cường lực 10mm : 600,000 VNĐ / 1m2
 • Giá kính cường lực 12mm : 750,000 VNĐ / 1m2
 • Giá kính cường lực 15mm : 1,450,000 VNĐ / 1m2
 • Giá kính cường lực 19mm : 2,450,000 VNĐ / 1m2

Bảng báo giá phụ kiện Cửa kính cường lực, Vách kính cường lực

Dưới đây là bảng giá phụ kiện cửa kính và vách kính cường lực mới nhất năm 2022.

Stt Quy cách cửa Đơn giá phụ kiện (vnđ/bộ)
I CỬA THỦY LỰC
1 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 1 tấm
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
2,760,000
2 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 2 tấm loại 1
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
2,760,000
3 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 2 tấm loại 2
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 kép tấm trám, 1 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
3,010,000
4 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 3 tấm loại 1
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 kép tấm trám,1 kẹp chữ L, 1 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
5 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 3 tấm loại 2
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
2,760,000
Stt Quy cách cửa Đơn giá phụ kiện (vnđ/bộ)
6 – Cửa thủy lực mở quay 1 cánh dạng 4 tấm
– Phụ kiện VVP: 1 bản lề âm sàn, 1 kẹp trên, 1 kép dưới, 1 ngõng xoay, 2 kẹp L, 1 bộ khóa sàn, 1 bộ tay nắm
3,460,000
7 – Cửa thủy lực mở quay 2 cánh dạng 2 tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề âm sàn, 2 kẹp trên, 2 kép dưới, 2 ngõng chế, 1 bộ khóa sàn, 2 bộ tay nắm
5,520,000
8 – Cửa thủy lực mở quay 2 cánh dạng 3 tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề âm sàn, 2 kẹp trên, 2 kép dưới, 2 kẹp tấm trám, 2 ngõng chế, 2 bộ khóa sàn, 2 bộ tay nắm
6,020,000
9 – Cửa thủy lực mở quay 2 cánh dạng 4
tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề âm sàn, 2 kẹp trên, 2 kép dưới, 2 ngõng xoay, 1 bộ khóa sàn, 2 bộ tay nắm
5,520,000
10 – Cửa thủy lực mở quay 2 cánh dạng 4 tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề âm sàn, 2 kẹp trên, 2 kép dưới, 2 ngõng xoay, 1 kẹp L, 1 kẹp tấm trám, 1 bộ khóa sàn, 2 bộ tay nắm
5,770,000
11 – Cửa thủy lực mở quay 2 cánh dạng 5
tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề âm sàn, 2 kẹp trên, 2 kép dưới, 2 ngõng xoay, 2 kẹp L, 1 bộ khóa sàn, 2 bộ tay nắm
6,370,000
II CỬA KÍNH LÙA TREO RAY INOX PHI 25
1 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 1 tấm, 1 cánh
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray inox 304 phi 25, gioăng O, F
2,700,000
Stt Quy cách cửa Đơn giá phụ kiện (vnđ/bộ)
2 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 2 tấm, 1 cánh
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray inox 304 phi 25, gioăng O, F
2,700,000
3 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 1 cánh – 3 vách
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray inox 304 phi 25, gioăng O, F, kẹp kính – kính
2,900,000
4 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 1 cánh – 2 vách
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray inox 304 phi 25, gioăng O, F, kẹp kính – kính
2,800,000
5 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 2 cánh – 3 vách
– Phụ kiện VVP: 4 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 2 tay nắm âm, ray inox 304 phi 25, gioăng O, F, kẹp kính – kính
5,500,000
III CỬA KÍNH LÙA HỆ RAY U NHÔM
1 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 1 cánh – 1 tấm
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray U nhôm, gioăng O, F
2,200,000
2 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 1 cánh – 1vách
– Phụ kiện VVP: 2 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 1 tay nắm âm, ray U nhôm, gioăng O, F
2,200,000
3 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 2 cánh – không vách
– Phụ kiện VVP: 4 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 2 tay nắm âm, ray U nhôm, gioăng O, F
4,400,000
Stt Quy cách cửa Đơn giá phụ kiện (vnđ/bộ)
4 – Cửa kính lùa treo ray inox phi 25 dạng 2 cánh – 2 vách
– Phụ kiện VVP: 4 bánh xe, 1 bộ khóa bán nguyệt, 2 tay nắm âm, ray U nhôm, gioăng O, F
4,400,000
IV VÁCH KÍNH TẮM, CABIN TẮM
1 – Vách kính phằng 2 tấm – cửa mở quay
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề T-K 90, 1 bộ giằng đỉnh inox 304, gioăng từ, tay nắm vòng 235×435, định vị kính – tường, định vị sàn
2,800,000
2 – Vách kính phằng 3 tấm – cửa mở quay
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề K-K 180, 1 bộ giằng đỉnh inox 304, gioăng từ, tay nắm vòng 235×435, định vị kính – tường, định vị sàn
2,900,000
3 – Vách kính phằng 2 tấm – cửa mở trượt ray inox 10×30
– Phụ kiện VVP: Bộ ray 10×30 inox304, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm âm, định vị dẫn hướng
2,800,000
4 – Vách kính phằng 3 tấm – cửa mở trượt ray inox 10×30
– Phụ kiện VVP: Bộ ray 10×30 inox304, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm âm, định vị dẫn hướng
2,900,000
5 – Cabin tắm vuông cửa mở quay
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề KK180, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm 235×435, bộ giằng đỉnh inox, gioăng từ,
2,800,000
6 – Cabin tắm vuông cửa mở quay
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề KK90, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm 235×435, bộ giằng đỉnh inox, gioăng từ,
2,800,000
Stt Quy cách cửa Đơn giá phụ kiện (vnđ/bộ)
7 – Cabin tắm vuông cửa mở quay
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề TK90, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm 235×435, bộ giằng đỉnh inox, gioăng từ,
2,800,000
8 – Cabin tắm vát góc, cửa mở quay 135
– Phụ kiện VVP: 2 bản lề 135, định vị sàn, định vị tường – kính, tay nắm 235×435, bộ giằng đỉnh inox, gioăng từ,
2,800,000

Thông tin sản phẩm cửa kính cường lực tại Thủ Đô Glass

Thông tin sản phẩm Ưu điểm khi lựa chọn Thủ Đô Glass
 • Sử dụng phôi kính Việt Nhật – Kính cường lực Hải Long cao cấp
 • Tôi kính cường lực: Hải Long, Hồng Phúc
 • Phụ kiện cửa kính chính hãng
 • Tư vấn, khảo sát tận nơi miễn phí.
 • Có mặt ngay khi khách hàng có nhu cầu tư vấn, khảo sát tận nơi.
 • Thời gian thi công, lắp đặt hoàn thiện nhanh nhất thị trường.
 • Sản phẩm cửa kính cường lực được gia công bằng máy CNC 100% hiện đại. Độ chính xác và chất lượng sản phẩm cao cấp.
 • Là nhà máy trực tiếp gia công sản phẩm. Nên giá thành cạnh tranh, tốt nhất.

Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn, báo giá về sản phẩm. Vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn của Thủ Đô Glass

TƯ VẤN BÁO GIÁ

0943.482.596

Khi trở thành sản phẩm được biết đến với mức tiêu thụ nhanh chóng mặt, trở thành loại vật liệu yêu thích của rất nhiều công trình xây dựng thì lúc đó cửa kính cường lực cũng dành được sự quan tâm từ khách hàng nhiều hơn. Những loại cửa kính cường lực, những mẫu mã đẹp nhất được tiêu thụ nhiều trong thời gian qua trở thành vấn đề được đông đảo người quan tâm. Hãy cùng Cửa Nhôm Kính Thủ Đô tìm hiểu về chuyên mục lần này nhé!

Những đặc tính và công dụng hay ho của cửa kính cường lực

Kính cường lực hiện nay xuất hiện trong rất nhiều những công trình và vật dụng khác nhau trong đời sống. Với nhiều tính chất hay ho, đây chắc chắn là một sản phẩm được rất nhiều người ưa chuộng:

 • Được sử dụng phổ biến trong cuộc sống: cửa kính ô tô, cửa kính cường lực các tòa nhà, kính chắn gió hoặc một số những vật dụng khác trong gia đình.
 • Những công trình hiện đại,đẳng cấp đều có sự xuất hiện của kính cường lực.
 • Thậm chí là miếng dán cường lực dành cho điện thoại và ipad, …
 • Kính cường lực có khả năng chống ồn và chống bụi.
 • Sở hữu tính thẩm mỹ cao và mang lại một không gian rộng rãi, thoáng mát, ngập tràn ánh sáng tự nhiên cho các căn hộ không có diện tích lớn.

Nhìn chung, sự xuất hiện của các công ty cửa kính cường lực đã làm thay đổi rất nhiều hình ảnh của cuộc sống ngày nay. Chúng dường như trở thành một phần yếu tố của cuộc sống ngày một hiện đại hơn.

Một số mẫu kính cường lực hiện có và được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường

Khi cửa kính cường lực phát triển hơn trong cuộc sống thì các xưởng sản xuất cũng đồng loạt cho ra đời nhiều kiểu mới mẫu mới lạ hơn. Từ trong vô số những mẫu mã này, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn cho gia đình mình một mâu xưng ý và phù hợp nhất.

Cửa kính cường lực ngày càng được sử dụng phổ biếnCửa kính cường lực ngày càng được sử dụng phổ biến

Cửa kính cường lực độ dày 8 ly – loại vừa

Sở hữu độ dày vừa phải, cửa kính cường lực 8 ly được lựa chọn nhiều trong các công trình xây dựng ở thời điểm hiện tại. Với giá thành phù hợp với điều kiện và chi phí của nhiều gia đình, cửa kính 8 ly là người bạn không thể thiếu của nhiều hộ gia đình khi phải lựa chọn để làm cửa kính cường lực 1 cánh  và cửa kính cường lực 3 cánh. Hoặc một số không gian như cửa kính cường lực nhà tắm phòng tắm, cửa kính cường lực cho phòng ngủ, cửa kính cường lực phòng khách.

Thường thì kính cường lực 8mm sẽ được kết hợp cùng với các loại vách nhôm hộp cỡ lớn với kích thước 38 x 76 hoặc 25 x 76. Cửa sẽ được thiết kế đế sập 25 rất vững chắc. Lựa chọn loại cửa kính 8 ly giúp gia đình bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí nhưng vẫn đảm bảo được tính vững chắc (trong không gian khoảng 10m2).

Cửa kính cường lực dày 10 ly

So với loại cửa kính 10 ly thông thường thì kính cường lực có sức chịu tải lên đến gấp 5 lần. Với khả năng chống nhiệt và chống ồn cao, đây chắc chắn là một sản phẩm được số đông các gia đình lựa chọn. Mức nhiệt độ thay đổi đột ngột mà kính có thể chịu đựng lên đến 250oC. Khi bị vỡ, các mảnh vụn của gương không sắc nhọn nên không có tính sát thương cao.

Trọng lượng của cửa kính 10 ly nhẹ hơn so với  các loại 12 ly, 15 ly, … Đó cũng là lý do khiến cho loại kính này được sử dụng nhiều cho các loại cửa kính cường lực lùa treo, cửa kính cường lực lùa xếp gấp, cửa kính cường lực xếp trượt

Đối với những loại cửa sử dụng kính cường lực 10 ly giúp cho thanh dây treo giảm tải được tối đa sức nặng. Đồng thời đảm bảo được sự an toàn và tuổi thọ của kính cũng lâu hơn.

Cửa kính cường lực loại 12 ly

Với khả năng chịu lực cao hơn, loại kính cường lực 12 ly được sử dụng nhiều cho những công trình xây dựng cao tầng. Quy mô của công trình càng lớn thì sẽ được sử dụng loại kính này nhằm mục đích tăng cường khả năng chịu lực của cửa. Đồng thời khả năng chống chọi thiên tai cũng rất an toàn cho người sử dụng.

 • Độ dày lớn hơn và sức chịu lực cũng lớn hơn.
 • Được sử dụng nhiều cho những các công trình chung cư hay cửa vách dựng hoặc cửa có diện tích lớn hơn 8m2.
 • Tuổi thọ sản phẩm lâu dài và bền bỉ hơn
 • Giúp tiết kiệm tối đa điện năng khi sử dụng những thiết bị điện.
 • Giúp không gian nhà ở hút ánh sáng và giúp hỗ trợ mở rộng không gian với những nhà ở có diện tích nhỏ hẹp.

Cửa kính cường lực 2 cánh tiện lợi

Đây là một mã sản phẩm rất phù hợp cho những công trình xây dựng sở hữu mặt tiền rộng. Đồng thời, chúng cũng giúp cho không gian mở ra rất nhiều để tận dụng được tối đa ánh sáng tự nhiên và tiết kiệm được rất nhiều điện năng.

Thiết kế đặc biệt cửa kính cường lực mở quay được xem là xu hướng của nhà ở hiện đại. Với kiểu thiết kế này có thể mở rộng diện tích của kính lên đến 1500mm. Chúng dần thay thế cho những loại cửa gỗ và cửa sắt đã dần đi vào lỗi mốt. Với không gian mở, nên bạn có thể dễ dàng hòa nhập với không gian thiên nhiên bên ngoài.

Thường thì kính cường lực 2 cánh sẽ được thiết kế theo kích thước 2200mm x 900mm. Đây là khổ thông dụng và cũng được sử dụng phổ biến nhất. Tuy nhiên, tùy theo không gian và kích thước của mỗi công trình mà kích thước này có thể được gia công thay đổi cho phù hợp.

Loại cửa kính cường lực 4 cánh độc đáo

Với bề ngoài sang trọng và hiện đại, mẫu cửa kính 4 cánh thường được sử dụng nhiều ở những công trình xây dựng cao cấp như: chung cư, nhà hàng và khách sạn hoặc những showroom lớn để mang lại cho không gian tính thẩm mỹ cao và tiện lợi hơn khi sử dụng.

Mẫu cửa kính 4 cánh thường được sử dụng nhiều ở những công trình xây dựng cao cấp
Mẫu cửa kính 4 cánh thường được sử dụng nhiều ở những công trình xây dựng cao cấp

Cấu trúc cửa 4 cánh được thiết kế theo dạng cửa kính cường lực kéo ngang, cửa kính cường lực trượt ngang,… Loại kính cường lực 10 ly và 12 ly được sử dụng nhiều cho cửa kính 4 cánh. Với độ bền cao và sức chịu lực cao với cả những tác động bình thường từ bên ngoài. Xét về độ an toàn, cửa kính 4 cánh đảm bảo được độ bền tối ưu và sự an toàn cho người sử dụng. Nhưng va đập mạnh và sốc nhiệt không thể làm ảnh hưởng lớn đến sản phẩm.

Mẫu cửa kính cường lực đẹp 5 tấm chắc chắn

Độc đáo hơn khi bạn có một mẫu thiết kế gồm 2 cánh cửa cùng 1 vách kính phía trên cửa, đồng thời có 2 vách cố định ở 2 bên. Tất cả đều sử dụng loại kính cường lực kích cỡ 12mm.

Mẫu cửa kính cường lực 5 tấm chắc chắn
Mẫu cửa kính cường lực 5 tấm chắc chắn

Cửa kính cường lực 5 tấm được sử dụng nhiều với cửa chính sở hữu mặt tiền từ 3 đến 5m. Chiều cao của cửa từ 3 đến 3,5m. Hầu như tại các shop, các showroom hoặc các văn phòng đều sử dụng kiểu thiết kế cửa 5 tấm để mở rộng không gian và thêm sang trọng hơn.

Với thiết kế cửa kính cường lực cho văn phòng, cửa kính cường lực mặt tiền, cửa kính cường lực chống ồn, cửa kính cường lực cho shop là những sự lựa chọn tối ưu nhất cho các công trình lớn.

Phụ kiện cửa kính cường lực tại Thủ Đô Glass

Chắc chắn một điều rằng, cửa kính cường lực không thể hoàn thiện nếu không có sự hỗ trợ của các loại phụ kiện khác. Việc thi công và lắp đặt một sản phẩm chất lượng nhất, với độ bền đảm bảo thì đều không thể thiếu yếu tố này.

Phụ kiện cửa kính cường lực bản lề sàn

Bản lề sàn cùng với bản lề âm sàn đều cho góc mở cửa tối đa là 90o. Phụ kiện này giúp cho cánh cửa được đóng mở khá nhẹ nhàng và vận hành êm ái, không gây ra tiếng động.

Được ứng dụng trong đa số các cửa hàng, các shop hoạc văn phòng, … nên chắc chắn phụ kiện bản lề sàn dành riêng cho kính cường lực là cực kỳ quan trọng. Với thiết kế tinh tế, đẹp mắt và hài hòa với cửa, không gian lắp đặt trở nên sang trọng hơn bội phần so với thiết kế cửa truyền thống.

Phụ kiện cửa kính cường lực trượt treo

Với các kiểu cửa cường lực được thiết kế mở trượt treo thì cánh kính sẽ được treo ở trên thanh ray. Và nhờ sự giúp đỡ của loại phụ kiện này mà hệ thống cửa đóng mở nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đồng thời không gian cũng được tiết kiệm tối đa, cửa được mở ra hết cỡ. Những không gian gia đình nhỏ hẹp thì nên suy nghĩ về loại phụ kiện này cho cánh cửa.

Đây là hai loại phụ kiện phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với sự tiện lợi mà chúng mang lại cho người tiêu dùng thì đây luôn là những yếu tố không thể nào bỏ qua. Một số những mẫu phụ kiện khác. Thủ Đô Glass cũng mang đến cho khách hàng những giải pháp khác để có thể biến tấu nhiều sự lựa chọn khi thi công công trình:

Cửa kính cường lực ray treo

Để có thể hỗ trợ treo cửa kính cường lực trên ray thì hiện tại có hai loại khóa chuyên dụng cho mẫu của này. Dưới đây là một số mẫu phụ kiện cần thiết cho cửa:

 • Khóa bán nguyệt đơn
 • Khóa bán nguyệt kép
 • Khóa liền tay nắm

Bên cạnh đó, chắc chắn không thể thiếu dược phụ kiện bánh xe để cho cửa kính có thể chuyển động dễ dàng hơn, dễ điều chỉnh hơn mà không gây ra tiếng ồn.

 • Phụ kiện bánh xe treo với cụm bánh xe chuyển động linh hoạt: Đây là một bộ phận hết sức quan trọng để cấu thành nên một sản phẩm hoàn thiện. Có khá nhiều loại bánh xe được sử dụng cho cửa kính ray treo có thể kể đến như: Bánh treo xe VVP, bánh xe treo kẹp kính vuông, bánh xe treo kẹp kính tròn.

Một số những phụ kiện khác đi kèm:

 • Ray cửa lùa kính được đặt ở phía dưới để giúp cho cửa kính khi lùa nhịp nhàng và dễ hơn.
 • Tay nắm âm
 • Kẹp kính: hình chữ L, kẹp kính dưới – trên – giữa.
 • Gioăng nhựa cửa lùa ray treo: Dùng để đảm bảo độ khít giữa các tấm kính và không có chỗ hở.

Phụ kiện cửa kính cường lực lùa xếp gấp

Từ khi cửa kính cường lực xếp gấp chính thức chào sân thị trường ngoài kia, ngày càng có nhiều hơn người lựa chọn và sử dụng mẫu cửa kính này. Đó cũng là lý do vì sao phụ kiện dành cho chúng cũng ngày trở nên nhiều hơn và tinh tế hơn.

Một số mẫu cửa kính gấp được biết đến nhiều hiện nay như: cửa kính gấp 2 cánh, cửa kính gấp 3 cánh, cửa kính gấp 4 cánh, … Phụ kiện đi kèm cần có để hoàn thiện thành phẩm cần có:

 • Bản lề của cả hệ thống trên lẫn dưới
 • Hệ thống bản lề treo cánh
 • Hệ thống bánh xe được lắp đặt ở phía dưới kính sát mặt sàn
 • Ray cửa kính
 • Bộ khóa cửa kèm với tay nắm
 • Hệ thống bản lề được dùng để liên kết các cánh cửa với nhau

Cửa kính cường lực xếp lùa gấp tạo cho không gian một sự độc đáo hơn và khác lạ hơn rất nhiều so với những kiểu dáng khác. Đồng thời với kiểu dáng độc lạ này cũng khiến cho không gian trở nên thật hiện đại và ấn tượng trong mắt người khác.

Phụ kiện cửa kính mở quay

Cũng là một trong những ý tưởng được nhiều công trình xây dựng lớn lựa chọn (công ty lớn, tòa nhà lớn, …). Để làm hoàn thiện của kinhs dạng mở quay, bên thi công chắc chắn sẽ cần đến những phụ kiện đi kèm sau:

 • Bản lề cửa kính: Bản lề này sẽ được nối với cửa kính thông qua phụ kiện kẹp kính bằng một cái trục có thể xoay tròn. Chúng sẽ dính liền luôn với bản lề có đặc tính cạnh dẹt hoặc hơi vuông.
 • Kẹp kính: Loại kẹp kính thường được sử dụng ở đây là loại lớn và loại nhỏ. Thợ lắp đặt sẽ tùy thuộc vào kích thước của kính để lựa chọn một loại kẹp kính phù hợp nhất.
 • Tay nắm kính, tay đẩy kính: Tùy thuộc vào sự lựa chọn của khách hàng để có cho mình một loại ưng ý nhất.

Có nên hay không mua cửa kính cường lực giá rẻ?

Tại thị trường Việt Nam, thường thì giá cửa kính cường lực sẽ tác động chủ yếu đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều công ty lắp đặt cửa kính cường lực cho ra đời những dòng sản phẩm kém chất lượng và bàn giao lại cho khách.

Người xưa thường có câu: “Tiền nào của nấy” chính vì vậy việc lựa chọn cửa kính cường lực giá rẻ chính là một sự lựa chọn sai lầm. Với những sản phẩm giá rẻ thì bạn có thể sẽ gặp phải những vấn đề vô cùng nguy hiểm khi sử dụng. Lúc đó thì tiền mất tật mang, mọi chuyện không thể nào cứu vãn thêm nữa.

Có nên hay không mua cửa kính cường lực giá rẻ
Có nên hay không mua cửa kính cường lực giá rẻ

Tại sao không nên lựa chọn giá cửa kính cường lực rẻ?

 • Khi chọn báo giá cửa kính cường lực giá rẻ là bạn đã chọn mua nhầm những sản phẩm không đáp ứng đủ những tiêu chí và yêu cầu cơ bản về kỹ thuật. Trong quá trình gia công sản phẩm sẽ gặp rất nhiều vấn đề: Chất liệu sản phẩm không được đảm bảo, nhiệt độ tôi kính không đủ yêu cầu mặc dù bảng giá cửa kính cường lực khá hấp dẫn.
 • Sản phẩm có tuổi thọ không cao, tính chịu bền, chịu tải và chịu nhiệt không đảm bảo. Từ đó, sản phẩm có thể dễ dàng bị vỡ khi bị tác động mạnh từ bên ngoài.
 • Không đảm bảo đủ yếu tố an toàn cho người sử dụng: Các mảnh vụn kính khi bị vỡ có thể sẽ có các cạnh sắc nhọn gây sát thương cho người sử dụng khi đang đứng gần đó.
 • Tốn thêm chi phí lắp đặt lại sản phẩm khác.

Lựa chọn kính cường lực chất lượng của công ty Cửa Nhôm Kính Thủ Đô

Đi đầu trong lĩnh vực gia công và sản xuất cửa kính cường lực, Thủ Đô Glass tự tin khẳng định là một trong số ít những doanh nghiệp chất lượng và uy tín nhất hiện nay. Chính vì vậy khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Chọn kính cường lực chất lượng của công ty Cửa Nhôm Kính Thủ Đô
Chọn kính cường lực chất lượng của công ty Cửa Nhôm Kính Thủ Đô
 • Một thương hiệu vững mạnh và bền vững, mang lại cho người tiêu dùng những trải nghiệm tốt nhất về một sản phẩm ấn tượng và đảm bảo.
 • Đội ngũ nhân viên thi công và lắp đặt chuyên nghiệp, các khâu đều được tiến hành dưới sự giám sát và hỗ trợ chặt chẽ nhất.
 • Cam kết chỉ sử dụng các loại vật liệu cao cấp để đảm bảo các tính năng cũng như độ an toàn của sản phẩm.
 • Thời gian gia công và thi công lắp đặt nhanh chóng, không để khách hàng phải chờ lâu.
 • Hoàn thành đúng tiến độ để không làm chậm trễ công việc của khách hàng.
 • Giá thành hợp lý và phải chăng, xứng đáng với những gì mà khách hàng nhận được.

Sự phủ sóng rộng rãi của cửa kính cường lực ngày càng khiến cho nhiều khách hàng quan tâm đến sản phẩm này hơn. Hiểu rõ được điều này, Thủ Đô Glass luôn đặt ra mục tiêu phấn đấu, đặt sự ưu tiên và cảm nhận của khách hàng lên trên hết. Từ đó, những sản phẩm mà chúng tôi mang đến tận tay khách hàng đều thuộc hàng cao cấp và chất lượng nhất từ trước đến nay.

Danh mục bài viết