Kính điện thông minh đổi màu làm vách kính, cửa kính