Giá Cắt Kính Cường Lực Tại Đồng Hới Quảng Bình

Giá Cắt Kính Cường Lực Tại Đồng Hới Quảng Bình 2mm 3mm 5mm 8mm 10mm 12mm theo yêu cầu

Thủ Đô Glass – Gương Kính Thủ Đô nhận gia công cắt kính cường lực tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu

  • Cắt kính 2 ly thường tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu
  • Cắt kính cường lực 3mm tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu
  • Cắt kính cường lực 5mm tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu
  • Cắt kính cường lực 8mm tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu
  • Cắt kính cường lực 10mm tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu
  • Cắt kính cường lực 12mm tại Đồng Hới Quảng Bình theo yêu cầu

Bảng giá cắt kính cường lực tại Đồng Hới Quảng Bình 2 ly 3 ly 5 ly 8 ly 10 ly 12 ly

STT Loại kính Giá cắt kính
1 Giá kính 2 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 350.000 VND / 1M2
2 Giá cắt kính cường lực 3 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 450.000 VND / 1M2
3 Giá cắt kính cường lực 5 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 550.000 VND / 1M2
4 Giá cắt kính cường lực 8 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 650.000 VND / 1M2
5 Giá cắt kính cường lực 10 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 750.000 VND / 1M2
6 Giá cắt kính cường lực 12 ly tại Đồng Hới Quảng Bình 950.000 VND / 1M2

Xem thêm:

Cắt kính bàn ăn

Cắt kính mặt bàn

Xưởng kính

Gương kính